Om Broadbridge


Edward og Hanna Broadbridge har en rig og lang historie bag sig, hvor de har både fordybet sig teknisk i enhver type oversættelsesopgave og samtidigt fundet tid til at udvide deres kulturelle horisont. Her er blot nogle af de elementer, der har sammensat parrets baggrund som professionelle oversættere.

Edward & Hanna
LEGO & Zulu
Kirkeligt arbejde
Brobyggere

Edward & Hanna

Begge er de lektorer gennem 40 år i engelsk. De har hver sin force i deres baggrunde; Hanna er en omvandrende ordbog i dansk-engelsk, med den indfødte danskviden i kombination med sin uddannelse og lang erfaring − en kulturel prægning som i oversættelsessammenhæng giver en uvurderlig indføling i ordenes betydning og etymologi. Edward er den spejlvendte udgave af Hanna, med de samme kompetencer men med omvendt fortegn. De komplementerer hinanden i deres fælles virke, hvor de samstemmende nuancer er den røde tråd der løber gennem hele deres liv. Firmaet overkommer ikke blot mange opgaver; løsningen går hver gang i dybden i arbejdet med at finde den helt rigtige nuance for afsenderens budskab og modtagerens forståelse.

Igennem deres liv har Edward og Hanna søgt og opnået en kulturel forståelse og baggrund, der gør det muligt for dem at nå en præcision og nuance-rigdom, som går ud over normale kompetencer for oversættere. For at give er par eksempler på den erfaring, der ligger bag sådanne kompetencer, kan eventyrerne med LEGO og Zuluerne nævnes.

LEGO…

– Samarbejdet med LEGO begyndte i 1975, da B&O bad Edward om at lave et speak til deres nye firmavideo. Så kom LEGO, Danmarks Radio og Grundfos m.fl. på banen med oversættelser og indtaling til deres dias- og videopræsentationer, efterfulgt af landets universiteter med disputatser og egne udgivelser. I dag har arbejdet forgrenet sig ad flere veje: indenfor erhvervslivet (præsentationer, speak m.m), teologiske og kirkelige opgaver, foredrag, kurser, kunst, litteratur og kulturformidlingsarbejde. Edward fortæller om et af højdepunkterne:

”Med få timers varsel indkaldte LEGO mig til at lave en videofilm der skulle overbevise Windsor Town Council om at det første Legoland udenfor Danmark skulle bygges i Windsor. Ligesom en dansk TV meteorolog blev jeg stillet foran et kort, som jeg slet ikke kunne se, og skulle sælge varen for LEGO til Windsor. Ikke alene lykkedes det, men der er et par LEGO-figurer i parken i England som jeg har lagt stemme til!”

Parrets samarbejde har dog ikke blot lavet oversættelser med kommercielt øjemed men også arbejdet både med lov-dokumenter for rigspolitiet såvel som oversættelser af gamle, religiøse tekster, hvor kravene til præcision og etymologisk forståelse. Om den slags opgaver, udtaler parret:

”Sproget er så vigtig en del af budskabsformidling; en enkelt nuance kan være afgørende. Rigspolitiets opgaver med oversættelse i retssager kræver streng præcision, hvorimod en oversættelse af Grundtvigs mest kendte salmer skal kunne begejstre den engelske sanger.”

… og Zulu

En sådan etymologisk ballast og rig sprogforståelse kommer ikke af sig selv, heller ikke ved at sidde på kontoret hjemme i Danmark hele tiden. Det har krævet rejser og fordybelse i andre kulturer. Hanna fortæller blandt andet om en af sine rejser til Afrika:

”En gang ledede jeg en studietur til Sydafrika med en gruppe danske engelsklærere. En aften sad vi sammen med nogle Zulu engelsklærere,” siger Hanna. ”What is your culture?” spurgte én af dem. Der blev stille i den danske gruppe, indtil én svarede, ”We have Hans Christian Andersen”. Men de var mere interesserede i familiemønstre, ægteskabsfejring, sportsgrene og hobbyer. ”Det kunne vi godt klare,” siger Hanna, ”og derefter dansede de den mest fantastiske zuludans for os. Vi skulle naturligvis gøre gengæld på en eller anden måde, men det var så pinligt at vi hverken kunne danse eller synge en fællessang udenad. Heldigvis var der én lærer der kunne alle 6 vers af Roselil og hendes moder, og der fik vi zuluerne med på hvert omkvæd med ’Ha, ha, ha! Så, så, så, så!’ Det blev en herlig aften!”

Anekdoten illustrerer vigtigheden af indsigt i korrekt sprogbrug og kulturforståelse. Parrets arbejde befinder sig derfor i konstant bevægelse mellem kultur-møder og budskaber mellem fremmede folk.

Kirkeligt arbejde

 

Vi har arbejdet 40 år i Sct. Clemens Kirke, Randers, især med kirkens børneklub, Club Clemens. Dette har ført til et pionerarbejde indenfor bibelske fortællinger og kristen-baserede emner. Edward leder 1-dags kurser i komposition og produktion af sådanne musicals.

Hanna blev medlem af kirkens menighedsråd I 1984 og har været formand siden 1996. Hun er også medlem af Randers Søndre Provsti og Aarhus Stiftsråd. Hun sad i præsidiet for Danske Kirkedage i Viborg i 2010. Som formand for Det Mellemkirkelige Råd i Danmark underskrev Hanna i 2010 Porvoo-erklæringen, der fremmer et større samarbejde med andre lutherske kirker og den anglikanske kirke. Hun rejser bredt til kirkekonferencer og højtideligheder, og hun leder rejsegrupper til fx England, Sydafrika, og New England. Hun har skabt en venskabsforbindelse til Melkitkirken i Jerusalem og har arbejdet med både muslimske og kristne flygtninge i Randers. I alt sit arbejde med kirken forsøger Hanna at skabe åbne, frie, ansvarlige, og dynamiske forhold for både menigheden og de råd hun er medlem af.

 

 

 

Brobyggere

Arbejdsmæssigt oplever Hanna og Edward Broadbridge en stor fordel ved at drive virksomheden uden ansatte og med hjemmet som base. Omkostningsniveauet er lavt, hvilket giver en relativ lav prissættelse. I undervisningssektoren er midlerne ofte begrænsede, men samtidigt er niveauet, især på de højere læreranstalter, fagligt krævende. Her har parret fuld kapacitet til at levere den rigtige vare til den rigtige pris. I erhvervslivet oplever de at internetsider har erstattet eller suppleret firmaernes tidligere præsentationsformer. Men her igen er parret vant til at arbejde både under fag- og tidspres. ”Vi overholder alle deadlines, og forlader ikke en opgave før kunden er tilfreds,” slutter Edward og Hanna Broadbridge. ”Som vort navn antyder, er vi brobyggere mellem dansk og engelsk. Og det er to-sporet i begge retninger.”

Share